PVV totalitaire ideologie

We hebben langzamerhand enige ervaring opgedaan met de volksvertegenwoordigers van de nieuwe politieke partij PVV in de gemeenteraad van Almere. Ze doen hun werk in de raad met overgave. Ze leggen hun opvattingen helder uit. Maar soms zijn hun opvattingen naar mijn mening totalitaire opvattingen.

§         De PVV is tegen de vestiging van de veiligheidsexpo (politie- en brandweermuseum) op het Schipperplein. Want de mogelijke directeur komt wel eens in de moskee. Dat is niet zo, maar de PVV denkt dat. De man woont namelijk tegenover een moskee en twittert privé wel eens commentaar op de ideeën van de PVV.

§         De PVV vroeg bij een technische wijziging van een bestemmingsplan voor een reepje grond of het bestemmingsplan een moskee toestond. Daar ging het plan niet over, maar de PVV zocht spoken. De wethouder antwoordde plagerig “Jazeker, misschien wel twee moskeeën”. De PVV stemde tegen het bestemmingsplan.

§         De PVV was tegen gemeentesteun voor het KlokHUIS/KinderCASla, een educatief centrum voor kinderen in Almere Poort. De redenering is moeilijk te volgen; toch een poging. Islam is fout = ‘Allah is groot’ is fout = Allah in een Kinderen voor Kinderen liedje is fout = hele Kinderen voor Kinderen is fout = VARA is fout = Publieke Omroep is fout = NPS is fout = Klokhuis TV programma is fout = KinderCASla  Klokhuis in Almere is fout. Raadsleden die er voorstemden zijn ongetwijfeld ook fout.

 

Totalitair  denken

Totalitair denken is het volgende. Alle mensen moeten één opvatting volgen, namelijk de onze, altijd en overal. Wie niet zo denkt als wij, die is fout. Die heeft het stiekem op ons gemunt. ‘Ons’ is het volk. De PVV weet precies wat het volk denkt, allemaal hetzelfde, namelijk wat zij vinden. Blijkbaar is dat zo binnen de PVV. En dus, zo redeneert de PVV, is het overal bij iedereen zo. Het is net of je de katholieke kerk uit de 16e eeuw hoort spreken.

 

Overheid

Volgens de totalitaire opvatting mag de overheid een ideologie opleggen aan iedereen. Een partij met totalitaire opvattingen kan de meerderheid  krijgen (democratische wijze van werken) of de macht nemen (dictatoriale wijze van werken). De PVV werkt democratisch. Maar wat ze doet als ze de meerderheid zou krijgen, dat weet je niet. Zinspelingen als “Als wij aan de macht komen, dan …” beloven niet veel goeds.

 

Democratie

De PVV schermt graag met het argument dat het volk en masse iets vindt. Wat dat volk vindt, dat weten ze bij de PVV precies, zonder enquêtes. Het volkse taalgebruik hoort daarbij volgens hen, zoals tuig, rotzooi en knieschot.

Feiten doen dan niet ter zake, zoals laatst bleek bij een raadspanel onderzoek, op verzoek van de PVV. De vraag was ‘Bent u ook zo tegen een sterke groei van de stad?’ De antwoorden vertoonden een genuanceerd beeld. Dat hinderde de PVV niet, want evengoed verkondigden ze dat het volk het met hen eens was: het volk was tegen een sterke groei van de stad, de zogenaamde Schaalsprong. De PVV houdt zich namelijk niet bezig met wat anderen vinden, met feiten al helemaal niet.

 

Moderne opvattingen

Principes

De principes vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect voor de ander en autonomie van mensen zijn moderne principes. Redelijk denken, respect voor feiten en logische redeneringen horen daarbij; althans sinds de 18e eeuw.

Goed & kwaad

Goed en kwaad wordt niet bepaald door iemand. Alles mag gezegd worden, binnen de grondwettelijke beperkingen. Er is geen leidend gelijk. Een ideologie ontwikkelt zich op een vloeiende manier. Er is respect voor tegengestelde ideologieën, voor minderheden. Er is geen leider die bepaalt wat anderen moeten denken. Er zijn alleen spraakmakers.

Overheid

De overheid geeft alle ideologische stromingen de ruimte. Het duidelijkste is de ruimte die religies krijgen om hun boodschappen te verkondigen. Daar zitten verwerpelijke en lachwekkende boodschappers tussen. Foute bisschoppen bijvoorbeeld. Of antiabortus fundamentalisten die klinieken belagen. Maar ze mogen vertellen wat ze willen.

Democratie

De moderne democratie gaat er van uit dat je van tevoren niet weet wat mensen vinden. Je discussieert en stemt elke keer weer, binnen de gemeenteraad en erbuiten. Meerderheidsbesluiten mogen minderheden nooit de mond snoeren.

 

Conclusie

De PVV vertegenwoordigt een totalitaire opvatting over het inrichten van de samenleving, vooral als het om de islam gaat. Moderne principes als vrijheid, gelijkheid en autonomie van mensen worden door de PVV in de praktijk niet altijd gedeeld. PVV’ers vinden dat deze principes niet gelden bij het onderwerp islamitische ideologie. Echter, principes kennen geen uitzonderingen, hoogstens wat toepassingsproblemen.

Er is alle reden de opvattingen van de PVV te bestrijden. Aanleidingen genoeg.

 

Commentaar

Men zal betogen dat Leefbaar Almere regelmatig politieke zaken doet met de PVV. Dat klopt. Want wij bestrijden niet de PVV, maar sommige ideeën van hen. Als die ons zinnen, dan stemmen we voor die ideeën. Vinden we het niks, dan stemmen we tegen. Daarom werken we af en toe samen met de PVV fractie waarvan we tegelijk sommige opvattingen totalitair vinden. Dat is democratie, volgens ons tenminste.

 

 

Nico van Duijn, 10 april 2011

Gemeenteraadfractie Leefbaar Almere