december 2021

Niet willen of kunnen werken

De niet-beroepsbevolking, 3,2 miljoen mensen die niet willen werken of niet kunnen werken. Tien keer meer mensen dan er in de WW zitten. Nog los van partime werkenden. Overal is personeelsgebrek. Als de nood echt aan de man is, dan moet je ze verleiden. Studerenden bijvoorbeeld, die moeten vooral studeren. Maar voor €20 netto uurloon komen ze echt wel een weekend werken. Zorgtaken thuis? Ja, dan ben je minder beschikbaar. Gratis kinderopvang gaat de regering regelen. Maar declarabele oppas thuis en een taxi na een late dienst, dat kon wel eens helpen. Gepensioneerden ook. Die moet je gericht vragen, op de man af. Maar geen tien uur diensten, en alleen voor wat ze leuk vinden om te doen. Arbeidsongeschikten dan? De meesten zijn echt niet geheel verlamd. Velen kunnen wel wat, maar maatwerk is nodig, begeleiding soms. Die 3,2 miljoen mensen zoeken geen werk. Ze hoeven niet meer zo nodig. Maar als het echt moet omdat het crisis is, dan kun je ze wel vragen, verleiden of gewoon kopen met leuk geld. Ze komen niet uit zichzelf. Bel ze en vraag wat ze nodig hebben. Om ons door de crisis te helpen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/niet-beroepsbevolking

werk soms moet je zelf de benen nemen - Loesje

Niet willen of kunnen werken Read More »

Paaltjes

Paaltjes, om te voorkomen dat een auto een fietspad oprijdt. Gebeurt dat dan zonder reden? Witte middenstrepen op een fietspad in het bos. Zijn daar zoveel fietsbotsingen dan? Betonblokken om te zorgen dat een vrachtwagen chauffeur ‘ns een keer over een stoeprand rijdt. Doet ie dat expres dan? Borden met Passeerplaats, Pas op, Parkeren. Zijn we massaal blind dan? Laten we alle verkeersborden, witte strepen en paaltjes weghalen. Alleen wat aanwijzingen bij kruisingen wie voorrang heeft. Ik denk dat er niets ergs gebeurt. Want we zijn geen verkeershufters. En de echte plurken malen niet om borden.

Paaltjes Read More »

Erik, mijn Down broer

Erik is het wandelende handboek “Hoe zouden mensen moeten wezen”. Zijn gelijkmoedigheid bijvoorbeeld. Als iedereen zo gelijkmoedig was, dan hadden we in een weekje een nieuwe regering gehad. Maar ja, er zijn altijd wat opgewonden standjes in zo’n vergadering. Zijn zorgzaamheid bijvoorbeeld. Wie krijgt er zo vaak ontbijt op bed? Alleen zijn Martine. Dat attente van hem bijvoorbeeld. Erik houdt altijd de deur voor je open. Je stapt opgeruimd naar buiten.

Zwakbegaafd? Ja zeker. Hij is zwaar zwakbegaafd op het gebied van boosheid, dreinen, mokken en zeuren over het slechte weer. Daar heeft hij geen enkel talent voor. Rutte belde nog. Of hij Minister voor Aardige Zaken wilde worden. Erik wees dat af. Aardig zijn is normaal, zo verklaarde hij. Daar is geen minister voor nodig.

Erik, mijn Down broer Read More »

Sloffen

Thuiskomen, sloffen aan. De dames trekken een slobberbroek aan, die verwaste broek van 10 jaar oud waarmee je niet naar de super kunt. De kantoorman doet zijn strop af en pakt die oude spijkerbroek, verwassen,  uitgerekt, met een vlek  uit 1998. Elke buik past. Geheel versleten sloffen zitten fantastisch. Ik negeer het commentaar. “Die kunnen echt niet meer. Ga toch naar Adri Bax!”. Dat doe ik niet natuurlijk. Trouwens, stel je voor dat ik zoiets over die slobberbroek zou zeggen. Wist u dat sloffen steeds lekkerder gaan zitten? Elk jaar zitten ze beter.  Pas als ze na 20 jaar geheel uit elkaar vallen, dan is het tijd voor nieuwe. Over 10 jaar is het zover, schat ik. Ik denk dat ik dan gelijk drie paar van dezelfde koop. Ja, dat is het. Ik wil met mijn sloffen in mijn kist. Omdat ze zo lekker zitten.

Sloffen Read More »

Overheid stopt met leiding geven

Ik snap nu waarom de overheid onze ingewikkelde en snelle samenleving niet meer georganiseerd krijgt. Alle directeuren van overheidsdiensten zijn namelijk naar de cursus Leidinggeven 2021 geweest. De foldertekst luidt: “Sturen op invloed en sturen vanuit de verbinding. Leren doe je in je stretchzone. Non-verbale vormen als theater en vechtkunst brengen verrassende verdieping. Leidinggeven is steeds minder van directeuren en meer van coördinatoren, programma-managers en projectleiders” (Binnenlands Bestuur 30-11-21). Op deze manier wordt zelfs de plantsoenendienst een bende. Alle vaklui zijn al verdwenen bij de overheid; vervangen door coördinatoren. Nu wordt ook leidinggeven geschrapt. Niet zo handig tijdens een pandemie.

Overheid stopt met leiding geven Read More »

Over de columns

Over Nico / december 2021

Deze stukjes zijn in het begin gepubliceerd als column in de Almare, een wekelijks huis-aan-huis blad, vanaf maart 2005. Verder werden naar keus van de redactie stukjes gepubliceerd in Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, en vanaf 2008 een paar jaar in Huisarts & Wetenschap, eveneens naar keus van de redactie. In 2008 zijn er stukjes als column verschenen in Modern Medicin.

In 2007 is een speciale – niet verkrijgbare – uitgave verschenen bij Bohn Stafleu Van Loghum (Houten):  Pijnpunten, vijftig beschouwingen over pijn, ISBN 978 90 313 4942 5. Ik weet nog steeds niet waarom deze niet te verkrijgen is.

Deze website is gestart op 1 september 2009, Met tot en met 2021 ruim 2 miljoen hits. In december 2021 nieuwe software, maar of daar een teller op zit, daar ben ik nog niet achter. In 2017 gestopt met columns, hoewel, in oktober 2018 nog een brief aan baby, want er is weer een kleinkind geboren. In december 2021 ben ik weer begonnen met columns. Toen hele korte, als oefening. ergens tussen de 100 en 200 woorden; een kunstje. Die worden gebruikt als stopper voor de lokale krant De Havenaar, geheel gemaakt door vrijwilligers, voor als er een gaatje in de opmaak valt. Vanaf 2023 interviews.

Over de columns Read More »

CV

CV

Over Nico / Door Nico van Duijn

Curriculum vitae april 2024

N.P. (Nico) van Duijn
Zuidmark 5
1355 CA Almere

1961 – 1968 Gymnasium ß, Rijnlands Lyceum Oegstgeest; redactie schoolkrant, voorzitter schoolvereniging

1968 – 1974 Studie Geneeskunde, Medische Faculteit Rot­terdam

1970 – 1972 Student-assistent Pathologische Anatomie, onderwijs

1972 – 1973 Voorzitter dispuut studentenvereniging

1974 – 1975 Huisartsopleiding, Huisarts­ge­neeskunde Rotterdam. E.U.R.

1974 – heden Lid PvdA

1975 – 1976 Algemeen assistent op de interne en cardio­logische afdeling van het Ziekenhuis Antho­niushove, Leid­schen­dam

1976 – Vestiging te Almere als eerste huisarts, gesteunde vrije vestiging, met als opdracht een gezondheidscentrum en de rest van de gezond­heids­zorg mede op te bouwen; aller­lei commissies en besturen; uitkomst als bedoeld, nml de Zorggroep Almere.

1977 Commissie Probleem-geöriënteerde Regis­tratie van het Neder­lands Huis­artsen Genootschap (N.H.G.), ontwikkeling nieuwe ‘groene kaart’

1977 – 1980 Oprichter en bestuurslid watersportvereniging.

1977 – 1978 Medeoprichter en voorzitter Raad van Overleg, een informele wijkraad bij gebrek aan vertegenwoordigende democratische organen

1978 Medeoprichter afdeling Almere PvdA

1980 – 2007 Regelmatig Sinterklaas en Zwarte Piet geholpen, basisschool Bijenkort, basisschool speciaal onderwijs Klimop

1981 – 1983 Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, N.H.G.

1983 – Dienstverband St. EerstelijnsVoorzieningen Almere (EVA), na de fusie met St. Delta: Zorggroep Almere

1981 – 1983 Spaanplaataffaire Almere-Haven, verschillende rollen waaronder huisarts & pleitbezorger van patiënten met klachten, expert formaldehyde/spaanplaat, managen tegenstelling woningcorporatie-bevolking, onderzoeker samen met GGD (publicatie “Een onderzoek naar het bestaan van het spaanplaatsyndroom. Huisarts Wet 1985;28:260-4)

1985 – 1993 Begeleidingscommissie Evaluatie Experiment Gezond­heidszorg Almere (WVC, NZI, Gemeente Almere; uitvoe­ring NIVEL)

1986 – 2000 Van fulltime huisarts naar 60 % huisarts naast 40 % universi­tair; duopraktijk binnen groepspraktijk in het gezondheids­centrum

1986 – 1991 Promotieonderzoek in het kader van het Sti­mu­leringspro­gramma Huis­artsgenees­kunde N.W.O., financiering N.W.O. en Preventie­fonds, detachering 40 % bij vak­groep Huis­arts­genees­kunde, Univer­siteit van Am­ster­dam, promotor Prof.Dr. H. Lam­berts

1992 – 1993 Aanstelling 20 % afd. Klinische Epidemiologie & Biosta­tistiek, AMC

1993 – 1996 Centrummanager Gezondheidscentrum de Haak, St. EVA, Al­mere, 30 % aan­stelling naast 60 % huisarts en 10 % detache­ring vakgroep Huisarts­ge­nees­kunde AMC

1992 – 2001 Detachering 20 % vakgroep Huis­artsgeneeskunde, AMC, Universiteit van Amster­dam

2001 – 2003 Staflid Zorggroep Almere, afdeling Onderzoek & Beleidsontwikkeling voor 0,2fte, nul-aanstelling afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC, Universiteit van Amsterdam, 80% huisartspraktijk

2003-2006 Huisartspraktijk 80%, hoofdpijnspreekuur 20%, Zorggroep Almere

2006- Huisartspraktijk 60%, hoofdpijnspreekuur 10%, locatiemanager, Zorggroep Almere

1991 – Vele bijscholingscursussen gegeven en voordrachten gehouden voor huis­arts­en over vele onderwerpen

1988 – 1989 Ouderraad Openbare Basisschool de Bijenkorf

1990 – 1991 Commissie Standaardontwikkeling Migraine van het N.H.G.

1991 Promotie Universiteit van Amsterdam: ‘Sinusitis maxillaris’

1991 – 1996 European Research Group on Health Outcomes, BIO­MED-funding

1992- 1993 Commissie Standaardontwikkeling Sinusitis van het N.H.G.

1992 – 1995 Deelwerkgemeenschap Huisartsgeneeskunde

1992 -1995 Plaatsvervangend lid Authorisatiecommissie Standaarden N.H.G.

1992 – 1995 Toetsingscommissie ad hoc huisartsgeneeskundig genees­mid­de­len-on­der­zoek van de Stichting Metoh (NHG, LHV, KNMP, NZi)

1992 Docenten-cursus Critical Appraisal, McMaster University, Canada

1993 Registratie epidemioloog-A

1993 – 1999 Redactiecommissie Huisarts & Wetenschap

1993 – 2000 Referee Astmafonds, referee NWO

1994 – 1997 Medion, ‘Cochrane werkgroep’ Diagnostic Studies in Primary Care

1994 – Lid International Headache Society

1994 – Lid Nederlandse. Hoofdpijn Vereniging

1994 Commissie NHG-Congres 1994, Amsterdam

1995 Referee European Journal General Practice

1996 Commissie Osteoporose Gezondheidsraad

1997 – 2000 Toegevoegd Hoofddocent 0,4 FTE, Huisartsgeneeskunde, AMC;

Onderwijs: basisonderwijs, co-assis­tentschap, Medische Infor­matia­kunde; klinische epidemio­logie.

Muntendamproject: onderzoekslijn oncologie huisartsgenees­kunde

1997 – 1998 NHG-werkgroep Kaderopleiding Palliatieve Zorg

1997 2 pleegkinderen in huis

1998 Docent cursus Dutch Cochrane Centre, Klin. Epidemiologie, AMC & jaarlijkse interne cursus critical appraisal

1998 – 2002 Voorzitter Stichting Nationaal Voorlichtingsbureau Hoofdpijn

1998 – 2001 Projectleider en palliatief huisarts-consulent Project Transmurale Palliatieve Zorg Almere ‘Overburen’

1999 – 2002 Lid redactie Tijdschrift Kanker

1999 Commissie Standaardontwikkeling Migraine (revisie), N.H.G.

1999 Lid Werkgroep AMC-Protocol palliatieve zorg kinderen met kanker.

1999 – 2000 Voorzitter & secretaris Werkgroep HAG-Desk / AMC ‘Controle door de huisarts van ziektevrije patiënten met een curatief behandeld cervix- of endometrium carci­noom

1999 – 2000 Projectleider ‘Symptom monitoring in palliative care’, KWF-research-project.

1999-2000 COPZ / IKA Adviesraad, Coördinatieteam

1999-2002 Lid groep palliatief consulenten COPZ, regio Amsterdam

2000 Oprichting lokale politieke partij Leefbaar Almere

2000- 2002 Lid European Board Primary Care Network en PCN Nederland

2000- 2001 Extern Adviseur Diagno­stisch Kompas, Zieken­fondsraad

2001 – 2003 Lid werkgroep prevalentie van Signaleringscommissie Kanker, KWF Kanker­bestrijding

2001 – 2009 SCEN-arts (Steun & Consultatie Euthanasie Nederland

2001 – 2003 Panellid debat-programma VARA TV ‘Het Lagerhuis’

2002 – 2009 Lid plv. Toetsingscommissie Euthanasie Noord-Holland

2002 – 2018 Gemeenteraad Almere, Leefbaar Almere, een periode fractievoorzitter, lid Presidium, diverse werkgroepen

2003-2005 HCPC (Headache Care Practising Clinicians), referee Headache Care

2000-2004 Huisarts 80%, staflid Beleidsontwikkeling & Onderzoek, Zorggroep Almere 20%

2004-2006 Huisarts 80%,hoofdpijnspreekuur 20%

2005 – heden Columnist, meningen leverancier 

2006-2007 Locatiemanager gezondheidscentrum de Haak (30%) huisarts 50%, hoofdpijnspreekuur 20%

2007- Huisarts 80%, hoofdpijnspreekuur 20%

2008 Opzet transmuraal pijncentrum Flevoziekenhuis – Zorggroep Almere. Is mislukt

2008 Aanstelling 60% huisartsprakttijk, 40% hoofdpijnspreekuur gez.c. de Haak

2010 werkgroep landelijke richtlijn Migraine en Werk

2010 Hoofdpijnspreekuur in Flevoziekenhuis, samenwerking neurologen

2011 Hoofdpijnspreekuur gezondheidscentrum Castrovalva, later in West en de Haak

2011 Ridder in de orde van Oranje Nassau

2012. Werkgroep revisie NHG-Standaard Hoofdpijn

2012. Stafbestuur Huisartsen Zorggroep Almere

2012 80% huisarts, 10% hoofdpijndokter, 10% stafbestuur, portefeuille ziekenhuis

2013-2014 100% huisarts

2013 – samen oppassen bij vier van de zes kleinkinderen

Vele voordrachten, workshops, boekbespreking, notities over vele onderwerpen, voor huisartsen en patiëntenverenigingen; een enkele keer voor andere medische disciplines. Einde carrière 1 november 2014, 40 jaar arts, 39 jaar als huisarts geregistreerd, 38 jaar huisarts in Almere

2016-2023 voorzitter Almeerse Botter AM1

2023- Almeerse Botter AM1 planning vaartjes

2017-2021 voorzitter St De Wissewasjes

2021 – Raad van Toezicht Stichting Zorgkwekerij Whjl

2022- Gemeentelijke Cie Erepenningen

2023- Bestuur Almeerse Windfonds

2022-2023 vaste gast lokale omroep Easy FM politiek café

2023- artikeltjes in lokale krant Havenaar

CV Read More »

Publicaties

Dr. N.P. van Duijn, ex-huisarts

Academische carriere feitelijk afgesloten rond 2005, huisarts nov 1974 – nov 2014.

Publicatielijst, peer reviewed

Van Duijn NP, de Haan J, Kanis HW. Een onderzoek naar het bestaan van een spaanplaat­syndroom­. Huisarts Wet 1985; 28: 260‑4.

Van Duijn NP. Diafanoscopie van de sinus maxillaris. Huis­­arts Wet 1987; 30: 268‑71.

Van Duijn NP. De likelihood ratio en de unlikelihood ratio­; twee praktische maten voor diagnosti­sche tests. Huisarts Wet 1989; 32: 478‑82.

Van Duijn NP, Dyserinck HC. Literatuuronderzoek via een computersearch; doeltreffend­heid en doelmatigheid van een search naar sinusitis. Huis­arts Wet 1990; 33: 9‑13.

Bartelink MEL, van Duijn NP, Knuistingh Neven A, On­ge­ring JEP, Oosterhuis W, Post D. Standaard Migraine. Huis­arts Wet 1991; 34: 504-8.

Van Duijn NP, Brouwer HJ, Lamberts H. Symptoms and signs to diagnose max­il­­lary si­nu­sitis in general practice: comparison with ultrasonography. Br Med J 1992; 305: 684-7.

Dokkum LA, van Duijn NP. De behandeling van wratten in de huisartspraktijk met vloeibare stikstof; het watten­stokje vergeleken met de cryoprobe. Huisarts Wet 1992; 35: 458-60.

Van Duijn NP. Welk antibioticum bij acute sinusitis en acute bron­chi­tis? Huisarts Wet. Huisarts Wet 1992; 35: 507-11.

Timmermans AE, van Duijn NP, Walter AEGM. De diag­nos­tiek van urinewegin­fecties met leukotest en ni­triet­test. Huisarts Wet, 1993; 36: 20-2.

Van Duijn NP. Diagnostic uncertainty, patient preferences and treatment thresholds at acute sinusitis; a practice guideline. TGO/JDR 1993; 18: 24-7.

Van Buuren S, van Duijn NP. ‘De dokter wilde niet komen…’; het oordeel van pa­tiënten over de uitkomst van telefonische contacten tijdens de dienst. Huisarts Wet 1993; 36: 332-3, 337.

Van Buuren S, van Duijn NP. De dokter wilde niet komen; verwachtingen, te­vre­den­heid en feiten in avond- en weekend­dienst. Ned T Geneeskd 1993; 137: 1128.

De Bock GH, van Duijn NP, Dagnelie CF, Geijer RMM, van der Hell RJ, La­bots­‑Vo­ge­le­sang SM, Oosterhuis WW, Naber M, Eizinga W, et al. NHG‑standaard sinusitis. Huis­arts Wet 1993; 36: 255‑7.

Van Duijn NP, Knuistingh Neven A. De plaats van sumatriptan bij de aan­vals­be­han­deling van migraine. Huisarts Wet 1993; 36: 281‑4.

Berndsen B, Maatman IM, van Duijn NP. Cryotherapy bij wrattenbehandeling: diep of oppervlakkig bevriezen? Huisarts Wet 1993; 36: 362-4.

Van Duijn NP, Hofmans-Okkes IM. NHG‑standaarden geanalyseerd op helderheid en consistentie. Huisarts Wet 1994; 37: 181‑7.

Van Duijn NP, Hart AAM. ‘Het is wetenschappelijk bewezen’; over significantie, relevantie en geloof. Huisarts Wet 1994; 37: 176‑80.

Van Duijn NP. Etiologische factoren bij acute sinusitis maxillaris. Huisarts Wet 1994; 37: 230‑3.

Van Duijn NP, Meyboom-de Jong B. Tussen gouden standaard en gouden kalf; functie en toepassing van NHG-standaarden. Huisarts Wet 1995; 38: 3-6.

Van Duijn NP. Waarom zouden we vragen of patiënten tevreden zijn? Huisarts Wet 1995; 38: 46-8, 56.

Van Duijn NP, Groenier K, Schuling J, van Weert H, Meyboom‑de Jong B. De gevoelig­heid van de COOP‑kaarten voor verandering van de klinische toestand. Huisarts Wet 1995; 38: 139‑44.

Van Duijn NP. Translations and use of the McGill Pain Questionnaire. Quality of Life Newsletter 1995; nr. 12, febr-may: 7-8.

WONCA Classification Committee, Bentzen N, ed. An international glossary for general/­family practice. Fam Pract 1995; 12: 341-69. (Contributing editor)

Van Duijn NP. Geneeskundige taal; over terminologie, jargon en spraakverwarring. Huisarts Wet 1995; 38: 558-60.

Timmermans AE, Walter AEGM, van Duijn NP, Timmerman CP. De diagnostische waar­de van urineonder­zoek in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996; 39: 165-8.

Van Duijn NP, de Maeseneer J. Registreren, classificeren, automatiseren, com­municeren, analyseren. Huisarts Wet 1996; 39: 257-9.

van Duijn NP. Hulpverlening voor wie dood wil, of hulp bij zelfdoding? een casus. Huisarts Wet 1996; 39: 616-8.

Beijaert RPH, van Duijn NP. ‘Reumatiek’; pijn aan het bewegingsapparaat zonder mooie verklaring. Huisarts Wet 1997; 40: 110-3.

Van Duijn NP, Hugenholz M. Kinderen die niet vragen worden overgeslagen. Huisarts Wet 1997; 40: 141‑3.

Van der Weijden T, IJzermans J, Dinant GJ, van Duijn NP, de Vet HCW, Buntinx F. Identifying relevant diagnostic studies in Medline; the diagnostic value of the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and dipstick as an example. Fam Pract 1997; 14: 204‑8.

Van der Weijden T, IJzermans J, Dinant GJ, van Duijn NP, de Vet HCW, Buntinx F. Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline. Huisarts Wet 1998; 41:523-32. (Dubbelpublicatie)

Burgers JS, van Duijn NP. Sinusitis en bovenste luchtweginfectie: een zinvol onderscheid? Huisarts Wet 1997; 40: 633‑5.

Van Duijn, Schadé E. Huisarts en kanker; over competentie, organisatie en oriëntatie op de pa­tiënt. Huisarts Wet 1998; 41: 33-6.

Van Duijn NP, van Weert HCPM, Scholte D, Bindels PJE. Out of hours: primary care clinic or hos­pi­tal emergency department? Eur J Gen Pract 1998; 4: 69‑73.

Van de Does MC, van Duijn NP, Timmerman CP, Degener JE. Antibioticaresistentie bij onge­com­pli­ceerde urineweginfec­ties. Huisarts Wet 1998; 41: 421-3.

Van Duijn NP, Mentink S. We moeten langzamerhand wel erg veel… Over het actief controleren van chronisch zieken. Huisarts Wet 1998; 41: 558‑60.

Van Duijn NP, Couturier EGM. En ik wilde iets hebben voor mijn hoofdpijn… Huisarts Wet 1999;43:358‑61.

Bartelink MEL, van Duijn NP, Knuistingh Neven A, Ongering JEP, Oosterhuis WW, Post D, van der Laan JR, Pijnenborg L. NHG‑standaard migraine; herziening. Huisarts Wet 1999;42:511‑8.

Hofmans EA, van Duijn NP. Naar een nieuwe NHG‑Standaard Medische Verslagleg­ging. Huisarts Wet 2000;43:5‑6.

Knuistingh Neve A, Couturier EGM, van Duijn NP. Verschillen tussen huisartsen­migraine‑standaard en neurologenrichtlijn overbrugbaar? [commentaar] De Neuroloog 2000;7:15‑6.

Van Duijn NP. Stichting Voorlichtingsbureau Hoofdpijn: gratis laagdrempelige informatie. Pharm Weekbl 2000;135:333.

Van Duijn NP. Herziene NHG‑Standaard ‘Migraine’ benadert richtlijnen neurologen; tijd voor actieve bemoeienis apothekers. Pharm Weekbl 2000;135:329‑31.

Van Duijn NP, Schadé E. Evaluatie controle mammacarcinoom door huisarts versus specialist. Me­dische Oncologie 2000;3:30-1.

Van Duijn NP, Brouwer HJ, Gooskens RHJM. Kinderen met hoofdpijn. Med Contact 2000;55:971-4.

Ansink AC, van Mansfeld R, Stalpers LJA, Westermann A, Goes I, Sluijk C, van Duijn NP. Transmurale zorg na kankerbehandeling: plan voor een uitvoerbaar­heids‑studie. Ned Tijdschr Obstetr Gynaecol 2001;114:96-7.

Devillé WLJM, IJzermans JC, van Duijn NP, Bezemer, van der Windt D, Bouter LM. Which factors affect the accuracy of the urine dipstick test for detection of bacteruria or urinary tract infections? A meta-analysis. In Devillé WLJM. …… [thesis]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2001.

Van Duijn NP. Voorspellende waardes in plaats van normale waardes; Klinisch-chemicus kan huisarts helpen interpreteren. Ned Tijdschr Klin Chem 2001;26:247-50.

Wiefferink CH, Moelman N, de Tempe Y, van Duijn NP, Wijkel D. Een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van systeeminterventie bij patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten. Huisarts Wet 2001;44:530-6.

Bomhof MAM, Couturier EGM, Knuistingh Neven A, van Duijn NP. Menstruele migraine, een klacht apart? Modern Med 2002;26:97-102.

Couturier EGM, Bomhof MAM, Knuistingh Neven A, van Duijn NP. Menstrual migraine in a representative Dutch population sample: prevalence, disability and treatment. Cephalalgia 2003;32:302-8.

Dowson AJ, Sender J, Lipscombe S, Cady RK, Tepper SJ, Smith R, Smith TR, Taylor FR, Boudreau GP, Van Duijn NP, Poole AC, Baos V, Woeber C. Establishing principles for migraine management in primary care. Int J Clin Pract 2003;57:493-507.

Moleman N, de Tempe Y, van Duijn NP, Wiefferink CH. Systeeminterventie bij somatisatie. Systeemtherapie 2003;15:216-25.

Devillé WLJM, IJzermans JC, van Duijn NP, Bezemer, van der Windt D, Bouter LM. The urine dipstick test useful to rule out infections. A meta-analysis of the accuracy. BMC Urology 2004:4

Van Duijn NP. Behandeling van hoofdpijn bij kinderen. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004:37-44.

Van der Weerd PCM, van Duijn NP, Dekker F. Triptanen, maatwerk bij de behandeling van migraine. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004: 20-7.

Van Duijn NP, Knuistingh Neven A. Mentruele migraine. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004:33-6.

Van Duijn NP. Treatment of headaches in children. Headache Care 2005;2:33-39.

Van Duijn NP. Predictive values instead of normal values: less data, more information. Accred Qual Assur 2006;11:269-72.

Letters peer reviewed journals

Van Duijn NP. Zachtjes voortsudderende prostatitis. Huisarts Wet 2014;57:558.

Van Duijn NP. Lijden aan het leven [ingezonden]. Med Contact 2000;55:1739.

Van Weert HCPM, van Duijn NP. Fysische diagnostiek ‑ loslaatpijn [letter]. Ned T Geneeskd 1999;143:1011‑2.

Van Duijn NP. Does this patient have sinusitis? JAMA 1994;271:501‑2.

Van Duijn NP. Huidige inzichten betreffende antibiotische behandeling bij CARA-patiënten. Ned T Geneeskd 1994;138:1972.

Van Duijn NP. Chronische sinusitis maxillaris en de even­tue­le rol van de allergische reacties van het neus­slijmvlies. Ned T Geneesk 1988;132:1028‑9.

Van Duijn NP. Diagnostiek mammacarcinoom. Ned T Geneesk 1986;130:2234.

Van Duijn NP. Registratie. Huisarts Wet 1985;28:310.

Van Duijn NP. Interventie bij relatiestoornissen. Huisarts Wet 1981;24:239.

Thesis, chapters, monographies

Van Duijn NP. Over geduld en boosheid. In: Van Es JC, Heyrman JMR, Meyboom-de Jong B, Querido JD, red. Valkuilen in de huisartspraktijk II. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983.

Van Duijn. Sinusitis maxillaris; symptomen, beloop en diag­nostiek [disserta­tie]. Lelystad: Meditekst, 1991.

Van Duijn NP. Advies ‘Antibiotica bij luchtweginfec­ties’ voor Far­maco­thera­peutisch over­leg; onder auspicien van Commissie Farmacotherapie, Stuurgroep FTO (KNMP, LHV, ­NHG, VNZ, WVC). Utrecht: Stichting Nederlands Ontwikkelings- en Onder­steuningsinsti­tuut voor huisarts en eerstelijnszorg, 1993.

Van Weel C, König‑Zahn C, Touw‑Otten FWMM, van Duijn NP, Meyboom‑de Jong B. Measu­ring functional health status with the COOP/WONCA charts; a manual. Groningen: Northern Centre of Health Care Research (NCH), WONCA, ERGHO, 1995.

Van Duijn NP. The MPQ. In: Hutchinson A, Bentzen N, König-Zahn C. Cross Cultural Health Outcome Assessment; a user’s guide. European Research Group on Health Outcomes, 1997.

Van Duijn NP, van Weert HCPM, Lackamp OJM. Diagnose. In: Gründmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM, red. Het geneeskundig proces. Maarssen: Elsevier­/Bunge, 1999, 2e herziene druk 2004.

Van Duijn NP, de Haes JCJM, Heerma van Voss GJJ, Koedoot CG, Schade E, Schornagel JH, Spel­ten E. Signaleringsrapport Kanker; deelrapport Zorg. Amster­dam: Nederlandse Kanker­be­strij­ding/­KWF, 1999

Van Duijn NP, Schadé E. Kanker. In: Chronisch zieken en gezondheidszorg. Van den Bos GAM, Danner SA, de Haan SJ, Schade E, red. Maarssen: Else­vier Gezondheidszorg, 2000.

Van Duijn NP, Schadé E. Huisarts en kanker. In: Veenhof CHN, Voûte PA, ed. De behandeling van kanker. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.

Van Duijn NP, Grundmeijer HGM, Schade E. Het screenen van borstkanker door middel van bevolkingsonderzoek. de Huisarts: wat is de betekenis van een dergelijk screeningsprograam voor dagelijkse praktijk van de huisarts. In: Van Es JC, Keeman JN, de Leeuw PW, Verstraete, red. Het Medisch jaar 2000. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Van Duijn NP. Aanpak van hoofdpijn bij kinderen. In Van ES JC, Keeman JN, de Leeuw PW, Zitman FG. Het medisch jaar 2001. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.

Van Everdingen JJE, hoofdredactie. Het medisch handboek. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K uitgeverij, 2002. (kernredactie o.a. N.P. van Duijn)

Van Duijn NP, Schadé E. Follow-up of cancer the lung, large bowel, breast, or prostate. In: The European Textbook of Family Medicine. Bisconsin M, Maso G, Mathers N, ed. Milan: Passioni Editore  2006.

Van Duijn NP. Hoofdpijn. In Bindels PJE, Kneepkens CMF, red. Kindergeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.

Van Duijn NP. Over trouwe klanten en zorgzwervers. Huisarts Wet 2011;54:483.

Van Duijn NP. Triptaniseren van migraine. In: Bijblijven 2013-1, 18-22.

bijscholing, diversen

Van Duijn NP. Hoesten bij bovenste luchtweginfecties. Bij­blijven 1991; 7: 40-3.

Van Duijn NP, Lecluse FLE, Bolle B. Sinusitis en het gedonder in de glazen. Arts & Auto 1993; 58: 228-30.

Redactie en commentaar bij: Gantz NM, Sogg AJ. Sinusitis opnieuw bekeken. Patient Care 1993; 20: 51.

Redactie en commentaar bij: Van Haver K, van Cauwenberge P. Sinusitis bij het kind. Patient Care 1993; 20, nr. 12: 15-26.

Van Duijn NP. Cryotherapie bij wratten. Bijblijven 1994; 10: 26-29.

van Duijn NP, Schoots LL. Populatie gebonden budget voor ziekenhuizen. Med Contact 1996; 51: 1622-3.

NHG-patiëntenfolder Migraine, 1996.

NHG-patiëntenfolder Hoofdluis 1996.

Van Duijn NP. Wanneer een huisbezoek afleggen? Over valkuilen, niet‑pluisgevoe­lens en ervaring. Bijblijven 1999;15 nr3:7‑14.

NHG-patiënten brieven Hoofdpijn, Migraine, kinderen met hoofdpijn, medicatieaf­hankelijke hoofdpijn 1999

Hoekstra J, van Duijn NP. Palliatieve fase, symptomen en moeheid. Tijdschr Huisartsge­neesk 1999;16 [suppl]:7‑11.

Van Duijn NP, Linn FHH. Acute nieuwe hoofdpijn en de subarachnoidale bloeding. NVDA Nieuws 2001;29:6-7.

Van Duijn NP. Hoofdpijn anders dan andere pijn? Bijblijven 2006;22:62-9.

Van Duijn NP. Hoofdpijn anders dan andere pijn? Bijblijven 2006;22:62-9.

Van Duijn NP, Dekker F. De medicamenteuze behandeling van migraine. FTO-online, juni 2008

Glossarium verba irritantia politicorum,

Eufemismen in de politiek

Holle woorden, alle drie  schotsschriften

Invalide door Scootmobiel, ingezonden, Medisch Contact 2012;67:2042; 14 sept

In de spreekkamer zijn we het eens, Opiniepagina, Volkskrant juli augustus 2012

Geneeskunde op rantsoen, Opiniepagina, Volkskrant juli augustus 2012

Zorg is te betalen als we weer gaan doen wat werkt. Opinie, Trouw, 4 januari 2024

voordrachten, boekbesprekingen

vele

Publicaties Read More »