december 2012

Thijmen, geb 30 nov 2012

Thijmen, je bent een bijzonder kind. Het was spannend hoe het met je ging, maar toen je een keer geboren was ging alles goed. Nou ja, goed, 2200 gram is een beetje dunnetjes. We durven eigenlijk niet te vragen “Mag ik Thijmen even vasthouden?”. Want die blik in de ogen van je moeder…. Dat kostbare, dat kwetsbare, daar moest je maar van genieten. Later moet je oppassen. Want je moeder zal je blijven zien als kwetsbaar. Voor haar blijf je levenslang 2200 gram, ook als je een gespierde bonk bent geworden van 70 kg. Je zult daarom tijdig aan je carrière als gespierde bonk moeten gaan werken. Begin maar vroeg, vanaf je vierde. Het doel is off piste snowboarden, parachute springen en uiteindelijk bij de mariniers, Je moeder krijgt er nu al hartkloppingen van. En toch is dat wat je wilt. Daarom wat adviezen.

Thijmen, geb 30 nov 2012 Read More »

Teamleiders hebben geen managers nodig

De afdelingsmanagers vragen van de teamleiders jaarplannen, winst en kwaliteitsprojecten. De teamleiders leveren dat. Ze maken verslagen, ze vergaderen en ze bewaken begrotingen. Ze sjorren aan hun medewerkers voor productie en projecten. Die 20 verschillende teamleiders met hun 0,1-0,4 fte aanstelling, met kleine en grote afdelingen, met en zonder problemen, die klagen dat ze het te druk hebben. Zet ze bij elkaar en je hoort 100 verschillende problemen. De één kan ze goed aan, maar niemand weet of dat geluk, competentie of luiheid is. De ander tobt met verlies, overformatie of ruzie op de afdeling. Allemaal willen ze meer uren, meer ondersteuning, meer cijfers, meer procedures. Zo wordt er jarenlang vergaderd zonder oplossing. Als die teamleiders nu eens mee stoppen met vragen aan de manager.

Teamleiders hebben geen managers nodig Read More »

Sturing door overheid van maatschappelijke instellingen

Inleiding

De voorstellen voor de inrichting van de WMO komen er aan, de Jeugdzorg komt met zijn 30 miljoen budget naar de gemeente toe. Re-integratie naar werk lijkt nog niet op orde. Veiligheid kampt met beperkte middelen. Indiceren van personen voor een voorziening heeft flinke nadelige effecten. Daar zouden we van af willen zonder de controle kwijt te raken, zonder mensen te kort te doen. En ondertussen wordt overal bezuinigd.

Onder al deze onderwerpen ligt een thema voor de raad: Hoe kunnen we op inhoud, effect en politieke opvattingen sturen op dit enorme aantal voorzieningen.

Er ligt dus een probleem met sturing door de overheid. De sturingsmethoden van al die voorzieningen verschillen enorm, de effecten zijn vaak onbekend. Al die voorzieningen zouden politiek en bestuurlijk stuurbaar moeten zijn, en bijstuurbaar. Dit betekent dat de methoden om te sturen ook bijstuurbaar zouden moeten zijn als een methode niet werkt. Dit in plaats van de sturingsmethoden van de provincie over te nemen, of op historische gronden het zo te laten qua financiering, doel en resultaat van al die instellingen voor maatschappelijke voorzieningen. Er is niet één methode van sturing. Er is geen eeuwiggeldend managementsmodel.

Daarom is deze notitie geschreven, om mogelijkheden voor sturing te schetsen. Er is veel mogelijk. Bovendien, wie betaalt bepaalt.

Sturing door overheid van maatschappelijke instellingen Read More »