november 2015

Pas op met komma’s en spaties

Pas op met de komma. Notarissen weten dat. “Ik vermaak al mijn bezittingen die onbelast zijn aan neef Karel …”.  Zonder komma erft Karel alleen de oude Mercedes. Met een komma ook het miljoenenbedrijf en het kasteel. De anekdote is dat de nazi’s een foute bijbeltekst gebruikten om de jodenmoord te rechtvaardigen, met een komma. “De joden, die de Here Jezus gedood hebben, …. De toorn (Gods) is over hen gekomen tot het einde”. Zonder komma hoefden alleen de beulen gestraft te worden; met de komma alle joden.
De oude Grieken waren enthousiast over de uitvinding van leestekens. Want ze beitelden uit zuinigheid alle letters achter elkaar in het steen, zonder spaties. Dat is lastig lezen. Erg vervelend vonden ze dit niet, want ze lazen zelden. Hun lol was

Pas op met komma’s en spaties Read More »

Ontneem scheefwoners huurbescherming

Het wettelijk beschermen van huurders leidt tot onrechtvaardige wachtlijsten voor sociale huur. Dat komt door Scheefwonen. Woningen zijn er genoeg. De verdeling deugt niet. Scheefwoners die passend zouden willen wonen benadelen zichzelf, bij de huidige rechtsregels. Dus blijven ze zitten. Gereguleerde woningruil is een oplossing. Met dwang? Ja, via de fiscus bijvoorbeeld.
Even de cijfers. Sociale huurwoningen worden gesubsidieerd bij de bouw met een lage grondprijs. Vervolgens is er huursubsidie voor lage inkomens; € 4 miljard per jaar kost die huursubsidie. Zeker, dit is minder dan de 10 miljard voor de aftrek van hypotheekrente. maar moraal is geen rekensom. Goedkoop Scheefwonen is meer gaan verdienen dan modaal (20% in Flevoland). Die zouden moeten verhuizen naar de vrije sector, maar doen dat niet. Bij Duur Scheefwonen is het inkomen te laag voor de hoge huur en dus is veel huursubsidie nodig (15 %). Die zouden moeten verhuizen naar een goedkopere woning. Ook die blijven zitten. In het rapport hierover ontbreekt Groot Scheefwonen. Dit zijn alleenstaanden in een vijfkamer woning,

Ontneem scheefwoners huurbescherming Read More »

Rechts heeft voorrang en hufters

Rechts heeft voorrang. Als dat onpraktisch is, dan laat je de ander voorgaan met een vriendelijke handzwaai. Dan heb je geen witte strepen en verkeersborden nodig. In Italië houdt niemand zich aan de verkeersregels. Ze dringen voor, ze wurmen zich door een file heen, of laten de ander even voorgaan. Heel vriendelijk lossen ze dat ter plekke op. Kan dat ook in Nederland, of hebben we teveel hufters? Dat is lastig. De wegen van de stad zijn nu volgeplakt met strepen en borden, om hufters af te remmen. Dat is een beetje raar. Want juist hufters houden zich niet aan strepen en borden. Voor gewone mensen zijn geen borden nodig. Laten we ons beperken tot vijf verkeersregels. Voorrang heb je op de dreven, rotondes, zebrapaden en met een groen stoplicht. Anders heeft rechts voorrang. Meer spelregels zijn er niet nodig. Wel is er goed overzicht op kruisingen nodig en onderlinge vriendelijkheid. Blijft over wat we met die hufters aanvangen, die lui

Rechts heeft voorrang en hufters Read More »

Geen recht op zorg, wel droge voeten

U zult moeten kiezen tussen recht hebben op zorg en goed dijkonderhoud om droge voeten te houden. U kunt niet beide hebben. Reken maar uit. In vijftien jaar zijn de zorgkosten verdubbeld. Dat kan niet doorgaan. Wanhopig beperken zorgverzekeraars en gemeenten de budgetten, maar dat werkt niet. Dat is logisch, want als iedereen recht heeft op elke zorg, dan is het geld gauw op. Recht hebben op zorg én een maximum zorgbudget gaan niet samen. Vraag en aanbod stijgen namelijk altijd sneller dan je zorgwetten kunt schrijven. Bovendien is de taakverdeling een beetje gek. Nu bepalen juristen de financiën, politici de uitvoering van de zorg en zorgverleners zijn druk met juridische procedures. Dat klopt toch niet? Laten we het individuele recht op zorg maar schrappen. We maken daarvan

Geen recht op zorg, wel droge voeten Read More »