Publicaties

Dr. N.P. van Duijn, ex-huisarts

Academische carriere feitelijk afgesloten rond 2005, huisarts nov 1974 – nov 2014.

Laatste geneeskundige publicatie, een ingezonden in Huisarts & Wetenschap, oktober 2014:

Van Duijn NP. Zachtjes voortsudderende prostatitis. Huisarts Wet 2014;57:558.

Publicatielijst, peer reviewed

Van Duijn NP, de Haan J, Kanis HW. Een onderzoek naar het bestaan van een spaanplaat­syndroom­. Huisarts Wet 1985; 28: 260‑4.

Van Duijn NP. Diafanoscopie van de sinus maxillaris. Huis­­arts Wet 1987; 30: 268‑71.

Van Duijn NP. De likelihood ratio en de unlikelihood ratio­; twee praktische maten voor diagnosti­sche tests. Huisarts Wet 1989; 32: 478‑82.

Van Duijn NP, Dyserinck HC. Literatuuronderzoek via een computersearch; doeltreffend­heid en doelmatigheid van een search naar sinusitis. Huis­arts Wet 1990; 33: 9‑13.

Bartelink MEL, van Duijn NP, Knuistingh Neven A, On­ge­ring JEP, Oosterhuis W, Post D. Standaard Migraine. Huis­arts Wet 1991; 34: 504-8.

Van Duijn NP, Brouwer HJ, Lamberts H. Symptoms and signs to diagnose max­il­­lary si­nu­sitis in general practice: comparison with ultrasonography. Br Med J 1992; 305: 684-7.

Dokkum LA, van Duijn NP. De behandeling van wratten in de huisartspraktijk met vloeibare stikstof; het watten­stokje vergeleken met de cryoprobe. Huisarts Wet 1992; 35: 458-60.

Van Duijn NP. Welk antibioticum bij acute sinusitis en acute bron­chi­tis? Huisarts Wet. Huisarts Wet 1992; 35: 507-11.

Timmermans AE, van Duijn NP, Walter AEGM. De diag­nos­tiek van urinewegin­fecties met leukotest en ni­triet­test. Huisarts Wet, 1993; 36: 20-2.

Van Duijn NP. Diagnostic uncertainty, patient preferences and treatment thresholds at acute sinusitis; a practice guideline. TGO/JDR 1993; 18: 24-7.

Van Buuren S, van Duijn NP. ‘De dokter wilde niet komen…’; het oordeel van pa­tiënten over de uitkomst van telefonische contacten tijdens de dienst. Huisarts Wet 1993; 36: 332-3, 337.

Van Buuren S, van Duijn NP. De dokter wilde niet komen; verwachtingen, te­vre­den­heid en feiten in avond- en weekend­dienst. Ned T Geneeskd 1993; 137: 1128.

De Bock GH, van Duijn NP, Dagnelie CF, Geijer RMM, van der Hell RJ, La­bots­‑Vo­ge­le­sang SM, Oosterhuis WW, Naber M, Eizinga W, et al. NHG‑standaard sinusitis. Huis­arts Wet 1993; 36: 255‑7.

Van Duijn NP, Knuistingh Neven A. De plaats van sumatriptan bij de aan­vals­be­han­deling van migraine. Huisarts Wet 1993; 36: 281‑4.

Berndsen B, Maatman IM, van Duijn NP. Cryotherapy bij wrattenbehandeling: diep of oppervlakkig bevriezen? Huisarts Wet 1993; 36: 362-4.

Van Duijn NP, Hofmans-Okkes IM. NHG‑standaarden geanalyseerd op helderheid en consistentie. Huisarts Wet 1994; 37: 181‑7.

Van Duijn NP, Hart AAM. ‘Het is wetenschappelijk bewezen’; over significantie, relevantie en geloof. Huisarts Wet 1994; 37: 176‑80.

Van Duijn NP. Etiologische factoren bij acute sinusitis maxillaris. Huisarts Wet 1994; 37: 230‑3.

Van Duijn NP, Meyboom-de Jong B. Tussen gouden standaard en gouden kalf; functie en toepassing van NHG-standaarden. Huisarts Wet 1995; 38: 3-6.

Van Duijn NP. Waarom zouden we vragen of patiënten tevreden zijn? Huisarts Wet 1995; 38: 46-8, 56.

Van Duijn NP, Groenier K, Schuling J, van Weert H, Meyboom‑de Jong B. De gevoelig­heid van de COOP‑kaarten voor verandering van de klinische toestand. Huisarts Wet 1995; 38: 139‑44.

Van Duijn NP. Translations and use of the McGill Pain Questionnaire. Quality of Life Newsletter 1995; nr. 12, febr-may: 7-8.

WONCA Classification Committee, Bentzen N, ed. An international glossary for general/­family practice. Fam Pract 1995; 12: 341-69. (Contributing editor)

Van Duijn NP. Geneeskundige taal; over terminologie, jargon en spraakverwarring. Huisarts Wet 1995; 38: 558-60.

Timmermans AE, Walter AEGM, van Duijn NP, Timmerman CP. De diagnostische waar­de van urineonder­zoek in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996; 39: 165-8.

Van Duijn NP, de Maeseneer J. Registreren, classificeren, automatiseren, com­municeren, analyseren. Huisarts Wet 1996; 39: 257-9.

van Duijn NP. Hulpverlening voor wie dood wil, of hulp bij zelfdoding? een casus. Huisarts Wet 1996; 39: 616-8.

Beijaert RPH, van Duijn NP. ‘Reumatiek’; pijn aan het bewegingsapparaat zonder mooie verklaring. Huisarts Wet 1997; 40: 110-3.

Van Duijn NP, Hugenholz M. Kinderen die niet vragen worden overgeslagen. Huisarts Wet 1997; 40: 141‑3.

Van der Weijden T, IJzermans J, Dinant GJ, van Duijn NP, de Vet HCW, Buntinx F. Identifying relevant diagnostic studies in Medline; the diagnostic value of the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and dipstick as an example. Fam Pract 1997; 14: 204‑8.

Van der Weijden T, IJzermans J, Dinant GJ, van Duijn NP, de Vet HCW, Buntinx F. Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline. Huisarts Wet 1998; 41:523-32. (Dubbelpublicatie)

Burgers JS, van Duijn NP. Sinusitis en bovenste luchtweginfectie: een zinvol onderscheid? Huisarts Wet 1997; 40: 633‑5.

Van Duijn, Schadé E. Huisarts en kanker; over competentie, organisatie en oriëntatie op de pa­tiënt. Huisarts Wet 1998; 41: 33-6.

Van Duijn NP, van Weert HCPM, Scholte D, Bindels PJE. Out of hours: primary care clinic or hos­pi­tal emergency department? Eur J Gen Pract 1998; 4: 69‑73.

Van de Does MC, van Duijn NP, Timmerman CP, Degener JE. Antibioticaresistentie bij onge­com­pli­ceerde urineweginfec­ties. Huisarts Wet 1998; 41: 421-3.

Van Duijn NP, Mentink S. We moeten langzamerhand wel erg veel… Over het actief controleren van chronisch zieken. Huisarts Wet 1998; 41: 558‑60.

Van Duijn NP, Couturier EGM. En ik wilde iets hebben voor mijn hoofdpijn… Huisarts Wet 1999;43:358‑61.

Bartelink MEL, van Duijn NP, Knuistingh Neven A, Ongering JEP, Oosterhuis WW, Post D, van der Laan JR, Pijnenborg L. NHG‑standaard migraine; herziening. Huisarts Wet 1999;42:511‑8.

Hofmans EA, van Duijn NP. Naar een nieuwe NHG‑Standaard Medische Verslagleg­ging. Huisarts Wet 2000;43:5‑6.

Knuistingh Neve A, Couturier EGM, van Duijn NP. Verschillen tussen huisartsen­migraine‑standaard en neurologenrichtlijn overbrugbaar? [commentaar] De Neuroloog 2000;7:15‑6.

Van Duijn NP. Stichting Voorlichtingsbureau Hoofdpijn: gratis laagdrempelige informatie. Pharm Weekbl 2000;135:333.

Van Duijn NP. Herziene NHG‑Standaard ‘Migraine’ benadert richtlijnen neurologen; tijd voor actieve bemoeienis apothekers. Pharm Weekbl 2000;135:329‑31.

Van Duijn NP, Schadé E. Evaluatie controle mammacarcinoom door huisarts versus specialist. Me­dische Oncologie 2000;3:30-1.

Van Duijn NP, Brouwer HJ, Gooskens RHJM. Kinderen met hoofdpijn. Med Contact 2000;55:971-4.

Ansink AC, van Mansfeld R, Stalpers LJA, Westermann A, Goes I, Sluijk C, van Duijn NP. Transmurale zorg na kankerbehandeling: plan voor een uitvoerbaar­heids‑studie. Ned Tijdschr Obstetr Gynaecol 2001;114:96-7.

Devillé WLJM, IJzermans JC, van Duijn NP, Bezemer, van der Windt D, Bouter LM. Which factors affect the accuracy of the urine dipstick test for detection of bacteruria or urinary tract infections? A meta-analysis. In Devillé WLJM. …… [thesis]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2001.

Van Duijn NP. Voorspellende waardes in plaats van normale waardes; Klinisch-chemicus kan huisarts helpen interpreteren. Ned Tijdschr Klin Chem 2001;26:247-50.

Wiefferink CH, Moelman N, de Tempe Y, van Duijn NP, Wijkel D. Een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van systeeminterventie bij patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten. Huisarts Wet 2001;44:530-6.

Bomhof MAM, Couturier EGM, Knuistingh Neven A, van Duijn NP. Menstruele migraine, een klacht apart? Modern Med 2002;26:97-102.

Couturier EGM, Bomhof MAM, Knuistingh Neven A, van Duijn NP. Menstrual migraine in a representative Dutch population sample: prevalence, disability and treatment. Cephalalgia 2003;32:302-8.

Dowson AJ, Sender J, Lipscombe S, Cady RK, Tepper SJ, Smith R, Smith TR, Taylor FR, Boudreau GP, Van Duijn NP, Poole AC, Baos V, Woeber C. Establishing principles for migraine management in primary care. Int J Clin Pract 2003;57:493-507.

Moleman N, de Tempe Y, van Duijn NP, Wiefferink CH. Systeeminterventie bij somatisatie. Systeemtherapie 2003;15:216-25.

Devillé WLJM, IJzermans JC, van Duijn NP, Bezemer, van der Windt D, Bouter LM. The urine dipstick test useful to rule out infections. A meta-analysis of the accuracy. BMC Urology 2004:4

Van Duijn NP. Behandeling van hoofdpijn bij kinderen. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004:37-44.

Van der Weerd PCM, van Duijn NP, Dekker F. Triptanen, maatwerk bij de behandeling van migraine. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004: 20-7.

Van Duijn NP, Knuistingh Neven A. Mentruele migraine. Modern Med, Bijlage Hoofdpijn, nov 2004:33-6.

Van Duijn NP. Treatment of headaches in children. Headache Care 2005;2:33-39.

Van Duijn NP. Predictive values instead of normal values: less data, more information. Accred Qual Assur 2006;11:269-72.

Letters peer reviewed journals

Van Duijn NP. Lijden aan het leven [ingezonden]. Med Contact 2000;55:1739.

Van Weert HCPM, van Duijn NP. Fysische diagnostiek ‑ loslaatpijn [letter]. Ned T Geneeskd 1999;143:1011‑2.

Van Duijn NP. Does this patient have sinusitis? JAMA 1994;271:501‑2.

Van Duijn NP. Huidige inzichten betreffende antibiotische behandeling bij CARA-patiënten. Ned T Geneeskd 1994;138:1972.

Van Duijn NP. Chronische sinusitis maxillaris en de even­tue­le rol van de allergische reacties van het neus­slijmvlies. Ned T Geneesk 1988;132:1028‑9.

Van Duijn NP. Diagnostiek mammacarcinoom. Ned T Geneesk 1986;130:2234.

Van Duijn NP. Registratie. Huisarts Wet 1985;28:310.

Van Duijn NP. Interventie bij relatiestoornissen. Huisarts Wet 1981;24:239.

Thesis, chapters, monographies

Van Duijn NP. Over geduld en boosheid. In: Van Es JC, Heyrman JMR, Meyboom-de Jong B, Querido JD, red. Valkuilen in de huisartspraktijk II. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983.

Van Duijn. Sinusitis maxillaris; symptomen, beloop en diag­nostiek [disserta­tie]. Lelystad: Meditekst, 1991.

Van Duijn NP. Advies ‘Antibiotica bij luchtweginfec­ties’ voor Far­maco­thera­peutisch over­leg; onder auspicien van Commissie Farmacotherapie, Stuurgroep FTO (KNMP, LHV, ­NHG, VNZ, WVC). Utrecht: Stichting Nederlands Ontwikkelings- en Onder­steuningsinsti­tuut voor huisarts en eerstelijnszorg, 1993.

Van Weel C, König‑Zahn C, Touw‑Otten FWMM, van Duijn NP, Meyboom‑de Jong B. Measu­ring functional health status with the COOP/WONCA charts; a manual. Groningen: Northern Centre of Health Care Research (NCH), WONCA, ERGHO, 1995.

Van Duijn NP. The MPQ. In: Hutchinson A, Bentzen N, König-Zahn C. Cross Cultural Health Outcome Assessment; a user’s guide. European Research Group on Health Outcomes, 1997.

Van Duijn NP, van Weert HCPM, Lackamp OJM. Diagnose. In: Gründmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM, red. Het geneeskundig proces. Maarssen: Elsevier­/Bunge, 1999, 2e herziene druk 2004.

Van Duijn NP, de Haes JCJM, Heerma van Voss GJJ, Koedoot CG, Schade E, Schornagel JH, Spel­ten E. Signaleringsrapport Kanker; deelrapport Zorg. Amster­dam: Nederlandse Kanker­be­strij­ding/­KWF, 1999

Van Duijn NP, Schadé E. Kanker. In: Chronisch zieken en gezondheidszorg. Van den Bos GAM, Danner SA, de Haan SJ, Schade E, red. Maarssen: Else­vier Gezondheidszorg, 2000.

Van Duijn NP, Schadé E. Huisarts en kanker. In: Veenhof CHN, Voûte PA, ed. De behandeling van kanker. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.

Van Duijn NP, Grundmeijer HGM, Schade E. Het screenen van borstkanker door middel van bevolkingsonderzoek. de Huisarts: wat is de betekenis van een dergelijk screeningsprograam voor dagelijkse praktijk van de huisarts. In: Van Es JC, Keeman JN, de Leeuw PW, Verstraete, red. Het Medisch jaar 2000. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Van Duijn NP. Aanpak van hoofdpijn bij kinderen. In Van ES JC, Keeman JN, de Leeuw PW, Zitman FG. Het medisch jaar 2001. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.

Van Everdingen JJE, hoofdredactie. Het medisch handboek. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K uitgeverij, 2002. (kernredactie o.a. N.P. van Duijn)

Van Duijn NP, Schadé E. Follow-up of cancer the lung, large bowel, breast, or prostate. In: The European Textbook of Family Medicine. Bisconsin M, Maso G, Mathers N, ed. Milan: Passioni Editore  2006.

Van Duijn NP. Hoofdpijn. In Bindels PJE, Kneepkens CMF, red. Kindergeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.

Van Duijn NP. Over trouwe klanten en zorgzwervers. Huisarts Wet 2011;54:483.

Van Duijn NP. Triptaniseren van migraine. In: Bijblijven 2013-1, 18-22.

bijscholing, diversen

Van Duijn NP. Hoesten bij bovenste luchtweginfecties. Bij­blijven 1991; 7: 40-3.

Van Duijn NP, Lecluse FLE, Bolle B. Sinusitis en het gedonder in de glazen. Arts & Auto 1993; 58: 228-30.

Redactie en commentaar bij: Gantz NM, Sogg AJ. Sinusitis opnieuw bekeken. Patient Care 1993; 20: 51.

Redactie en commentaar bij: Van Haver K, van Cauwenberge P. Sinusitis bij het kind. Patient Care 1993; 20, nr. 12: 15-26.

Van Duijn NP. Cryotherapie bij wratten. Bijblijven 1994; 10: 26-29.

van Duijn NP, Schoots LL. Populatie gebonden budget voor ziekenhuizen. Med Contact 1996; 51: 1622-3.

NHG-patiëntenfolder Migraine, 1996.

NHG-patiëntenfolder Hoofdluis 1996.

Van Duijn NP. Wanneer een huisbezoek afleggen? Over valkuilen, niet‑pluisgevoe­lens en ervaring. Bijblijven 1999;15 nr3:7‑14.

NHG-patiënten brieven Hoofdpijn, Migraine, kinderen met hoofdpijn, medicatieaf­hankelijke hoofdpijn 1999

Hoekstra J, van Duijn NP. Palliatieve fase, symptomen en moeheid. Tijdschr Huisartsge­neesk 1999;16 [suppl]:7‑11.

Van Duijn NP, Linn FHH. Acute nieuwe hoofdpijn en de subarachnoidale bloeding. NVDA Nieuws 2001;29:6-7.

Van Duijn NP. Hoofdpijn anders dan andere pijn? Bijblijven 2006;22:62-9.

Van Duijn NP. Hoofdpijn anders dan andere pijn? Bijblijven 2006;22:62-9.

Van Duijn NP, Dekker F. De medicamenteuze behandeling van migraine. FTO-online, juni 2008

Glossarium verba irritantia politicorum,

Eufemismen in de politiek

Holle woorden, alle drie  schotsschriften

Invalide door Scootmobiel, ingezonden, Medisch Contact 2012;67:2042; 14 sept

In de spreekkamer zijn we het eens, Opiniepagina, Volkskrant juli augustus 2012

Geneeskunde op rantsoen, Opiniepagina, Volkskrant juli augustus 2012

voordrachten, boekbesprekingen

vele