Glossarium verba irritantia politicorum

 

 

 


[1] De Kemphaan is het Stadslandgoed van Almere. Beheersmatig is dit van het begin af aan een rommelige onderneming geweest met zogenaamde participanten en voorzieningen – biostadsboer, stichting Aap, staatsbos­beheer, restaurant, stichting Nieuwland, kinder­vakan­tie­land, podium, schaapskooi – en personele & financiële ge­meen­­telijke betrokkenheid. Steeds moest de gemeente reorgani­seren en geld bijleggen. Raad en college hebben vele jaren aangemodderd. Niemand durfde nee te zeggen tegen welke oplossing dan ook.

[2] Omniworld was een enorm stadsontwikkelingsproject voor de  nieuwe wijk  Almere Poort, met veel ‘leasure’ (stropdasjargon voor vermaak & re­cre­atie), topsport en natuurlijk betaald voetbal met een stadion. Dit was totaal geprivatiseerd, inclusief een  directeur met een marktconform salaris. De gemeente zat er tot haar nek in, maar bemoeide zich er niet mee en toch weer wel. Want toen private marktpartijen zich massaal van Omniworld hadden afgekeerd, bleef de gemeente als enige aandeelhouder van de NV Sportcomplex Almere over. Dit politieke Tjsernobyl is in stap­pen ontmanteld, door de komst van Leefbaar Almere. Hier en daar in de begroting smeulen de financiële resten na.

[3] De auteur is dit overkomen. In beroep vrijgesproken van rechtsvervolging. De uitspraken vallen niet onder het strafrecht (zie Omniworld)

[4] Almere heeft een enorm verrijdbaar podium op de Grote Markt. Het kost jaarlijks 2 ton aan onderhoud en wordt zelden gebruikt. Het is zo groot en hoog dat het voor een regenbuitje met zeildoeken moet worden behangen, waardoor het er uit ziet als een marktkraam van vijf verdiepingen hoog. Voor het regelmatig verrijden en voor de vijf keer dat het gebruikt mag worden is nu consensus tussen alle onder­nemers en bewoners van de Grote Markt. De diverse advocaten heb­ben de dossiers afgelegd. Bij de protocol­laire – dure –  verplaat­singen van de ene kant van de Grote Markt naar een plek voor het andere terras moet buitenstaanders steeds uitgelegd worden dat er vanavond geen op­treden is. Het verplaatsen is slechts bedoeld voor het evenredig verdelen van narigheid betreffende de terrasomzet en het uitzicht.

[5] Onlangs viel de opening of liever de pre-opening van het nieuwe stads­centrum in het water, omdat het nog niet klaar was. Het college zag dat maanden van tevoren aankomen – of had dat moeten zien –  maar gokte dat het toch zou lukken, investeerde tonnen in de reclamecampagne. Want het lukte altijd, tot glorie van het bestuur. En als het niet lukte, dan was dat de schuld van de winkeliers. En het was maar een simpel pre-openingetje. Jazeker, 2 ton reclame budget, maar dat was voor de komende 10 jaar, een mini-verspillinkje dus. Er gebeuren altijd onverwachte dingen, zoals muur­scheuren (bioscoop) of ont­bre­kende telefoonverbinding­en (standaard in elke nieuwbouw). Inderdaad vervelend dat een complete flat door een construc­tiefout bijna omwaaide, maar waar gehakt wordt ….