De wet omzeilen, als dat beter is

Een alleenstaande moeder van 17 jaar, met baby, dreigt uit huis gezet te worden door huurachterstand. De baby moet dan uitgeplaatst worden. Bijstand was de oplossing, maar dat mag niet bij minderjarigen, volgens de wet. De gemeente Zaanstad heeft dat toch gedaan, tegen de wet, die paar maanden huur betalen tot ze 18 werd. Winst is 40.000 €, want bij dakloosheid gaat de hele sociale machine draaien en die is duur. Bovendien hoeft de baby niet in een pleeggezin geplaatst te worden. Regels bereiken soms het omgekeerde. Nog eentje. Autokosten betalen aan iemand in de schuldsanering

maakt dat iemand zijn baan heel ver weg kan behouden en niet naar de Bijstand hoeft. Maar het mag niet, want in de schuldsanering  worden alle inkomsten besteed aan schuldaflossing. Toch heeft die gemeente dat gedaan, tegen de wet in.
Kijk, zo wil ik dat ook. Alle regels afschaffen? Nee, want voor de meeste situaties zijn spelregels en wetten prima. Gehandicapten taxi, huishoudelijke hulp, kwijtschelding gemeentebelasting, dat kan allemaal gewoon volgens de regels. Het gaat om een kleine groep met ingewikkelde problemen. Dit betekent dat er verschil ontstaat tussen wijken, want het ene wijkteam is makkelijker dan een ander. Dit betekent dat mensen met ernstige problemen geen recht meer hebben op een regeling. Ze heb er recht op dat functionarissen hun best doen voor hen, meer niet. Dit betekent dat de éne oudere dame € 1500 verhuisvergoeding krijgt en de buurvrouw € 4000, omdat hun omstandigheden verschillen. Nadelen? Nee, wel bijwerkingen. Maar daar zijn goede oplossingen voor te bedenken. Dit is afbreken van de verzorgingsstaat, omdat die wat krakkemikkig wordt. Omdat wetten soms krankzinnige en peperdure gevolgen hebben, het omgekeerde van wat de wetsmakers bedoelden. Gelukkig kunnen we veel onderdelen van de verzorgingsstaat hergebruiken, voor het bouwen van de verzorgingsstad.