Migraine en Sudoku

Als de migraineaanval volop bezig is, dan is het onderscheid met gewone hoofdpijn niet moeilijk. Maar dan ben je te laat met je migrainemedicijnen. Uit angst dat een gewone hoofdpijn een migraineaanval oproept nemen mensen een triptan bij elke hoofdpijn. Die redenering klopt niet en je krijgt er een derde hoofdpijn bij, de medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Het eindigt met een brei van drie ernstige hoofdpijnen door elkaar. Hoe herken je aan het begin of het een migraine wordt of gewone hoofdpijn? Wanneer moet je medicijnen nemen, wanneer kun je beter de hond uitlaten?

Verkeerd om pakt namelijk niet goed uit. Mensen met aura voorafgaand aan hun migraineaanval hebben het gemakkelijk. Die weten wat er aan komt. Anderen krijgen uren te voren prodromen: onrustig, narrig, trek in augurken, prikkelbaar. Vraag het je partner. Die heeft het bed al opgemaakt. Erg handig is het als de gewone hoofdpijn beiderzijds begint en de migraine aan één kant van je hoofd. De rest tobt met onderscheid maken aan het begin. Het blijkt dat allerlei bijkomende migrainesymptomen al vroeg kunnen opduiken, verschillend per persoon. Misselijkheid, overgevoelig voor licht, voor sommige geuren, bij bewegen meer pijn. Of minder scherp denken, een vergadering niet kunnen volgen. Wat niet in studies staat is dat ieder zijn individuele vaste patroon daarin heeft. Ieder heeft zijn eigen vroege symptoom. Dat kan zijn parfum niet verdragen, schel licht, traag denken of last krijgen met bewegen. Observeer wat bij jou een vroeg symptoom is. Dan heb je het net zo makkelijk als de mensen met aura of prodromen. Desnoods doe je een individuele test met jouw vroegsymptomen. Ruik aan parfum, vul een Sudoku in, ga de hond uit laten of kijk in een flikkerende TL-buis. Dan weet je het. Het is maatwerk. Migraines tussen mensen verschillen, jouw migraine is elke keer hetzelfde.