Niet willen of kunnen werken

De niet-beroepsbevolking, 3,2 miljoen mensen die niet willen werken of niet kunnen werken. Tien keer meer mensen dan er in de WW zitten. Nog los van partime werkenden. Overal is personeelsgebrek. Als de nood echt aan de man is, dan moet je ze verleiden. Studerenden bijvoorbeeld, die moeten vooral studeren. Maar voor €20 netto uurloon komen ze echt wel een weekend werken. Zorgtaken thuis? Ja, dan ben je minder beschikbaar. Gratis kinderopvang gaat de regering regelen. Maar declarabele oppas thuis en een taxi na een late dienst, dat kon wel eens helpen. Gepensioneerden ook. Die moet je gericht vragen, op de man af. Maar geen tien uur diensten, en alleen voor wat ze leuk vinden om te doen. Arbeidsongeschikten dan? De meesten zijn echt niet geheel verlamd. Velen kunnen wel wat, maar maatwerk is nodig, begeleiding soms. Die 3,2 miljoen mensen zoeken geen werk. Ze hoeven niet meer zo nodig. Maar als het echt moet omdat het crisis is, dan kun je ze wel vragen, verleiden of gewoon kopen met leuk geld. Ze komen niet uit zichzelf. Bel ze en vraag wat ze nodig hebben. Om ons door de crisis te helpen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/niet-beroepsbevolking

werk soms moet je zelf de benen nemen - Loesje