Giftig kunstgras grazen

Gif is pas gif als de dosis hoog genoeg is. Daarom is een liter water niet giftig, maar 20 liter in een keer wegdrinken wel. Daarom is 3 bier niet giftig, maar een kratje wel. Cyaankali is niet giftig als je een microgram inneemt, een gram wel. Er is rijst die arsenicum bevat. Dit is dodelijk als je in één keer 400 kg rijst opeet. Wist u dat vitamine D giftig is? Pas op met langdurige een grote dosis geven aan uw peutertje. Waar het eerst om gaat is of de stoffen uit kunstgras giftig kunnen zijn. Dat zijn ze. Het gaat om polycyclische aromatische koolwaterstof verbindingen (PAK). Maar gif is pas gif als de dosis hoog genoeg is. Daar zit de crux. Als het RIVM zegt

dat er geen gevaar voor de gezondheid is als je speelt op kunstgras, dan is de dosis zo laag is dat er geen probleem is. Zo’n kleine studie naar PAK’s in urine van voetballertjes is dan bedoeld om te zien of het wel opgenomen wordt door huidcontact met het kunstgras. Dat was niet zo. De rest van de redenering is dan ‘te lage dosis; uitgebreid onderzoek heeft geen zin’. Evengoed komt dat onderzoek er wel in 2017. Voetballen op kunstgras is niet gevaarlijk. Een paar meter kunstgras opeten is dat wel. Verbied uw voetballertje te grazen.