Gezegd wordt dat Eskimo’s tientallen woorden kennen voor soorten sneeuw en ijs. Zeelieden onderscheidden vroeger de bramzeilbries van de labberkoelte. En bergbewoners kennen meer steiltes dan onze heuvels en dalen. Ik vroeg me af hoeveel woorden we hebben om water te benoemen. Gracht, kanaal en ringvaart zijn voor Neder­landers drie verschillende watergangen die de Engelsen allemaal ‘canal’ zullen noemen.Ik kom tot zo’n 100 woorden, inclusief samengestelde woorden als boezem, bovenboezem, hoge boezem. De overeen­komst in de reeks is steeds ‘water ergens in, voorkomend in Nederland’. Golf, fjord en stuwmeer doen dus niet mee. Woorden als rak, mui en kwelder zijn misschien wel meer dan duizend jaar in gebruik, nog steeds. Andere oude woorden bestaan alleen nog in aardrijkskundige namen van watergangen, zoals de Brabantse Aa en de Westlandse Lee. De woorden randmeer, spaarbekken en zuigerput zijn moderne woorden.

Onze natte geschiedenis is rijk, onze natte woordenschat ook.

Nederlandse waterwoorden

Aa

Afwatering

Beek

Bekken, waterbekken

 

Bermsloot

Boezem, bovenboezem, hoge boezem, lage boezem

Bovenwater

Branding

Brekken

Broek

Caisson

Daliegat

Delf

Delta

Diep

Dijkput

Doorbraakgat

Drainagebuis

Drijfzand

Duiker, klepduiker

Ee

Gat, zeegat

Getijdenstroom

Gracht

Geul

Goot

Grondwater

Hoogwater

Laagwater
Kanaal

Kwelder

Kwel, kwelwater

Kolk

Kom

Kreek

Meer

Lee, leede

Kolk

Moeras

Moer

Molentocht

Mui

Muiden

Overlaat

Overloop

Overstort

Overtoom

Overstroming

Put, waterput, regenput

Plas

Poel

Rak

Randmeer

Ringvaart

Riool

Rivier

Rivierbed

Rivierpand

Riviervak

Sas

Singel

Slenk

Slikken

Spaarbekken

Sloot

Sluis, inlaatsluit, schutsluis, tussensluis, waaiersluis, etc

Springput

Spui

Stroom

Stroomgebied

Stroomversnelling

Stortvloed

Stuw

Trekvaart

Toom, overtoom

Tocht

Uiterwaard

Vaart, trekvaart, ringvaart

Ven

Vloedkom

Wadden

Wantij

Waterbassin

Waterberging

Watervoerend pakket

Watering

Waterloop

Waterval

Wetering, Voorwetering

Wiel

Zeil

Zee, binnenzee, ijszee, Waddenzee

Zeearm

Zeegat

Zomerbed

Zuigerput