Het wettelijk beschermen van huurders leidt tot onrechtvaardige wachtlijsten voor sociale huur. Dat komt door Scheefwonen. Woningen zijn er genoeg. De verdeling deugt niet. Scheefwoners die passend zouden willen wonen benadelen zichzelf, bij de huidige rechtsregels. Dus blijven ze zitten. Gereguleerde woningruil is een oplossing. Met dwang? Ja, via de fiscus bijvoorbeeld.
Even de cijfers. Sociale huurwoningen worden gesubsidieerd bij de bouw met een lage grondprijs. Vervolgens is er huursubsidie voor lage inkomens; € 4 miljard per jaar kost die huursubsidie. Zeker, dit is minder dan de 10 miljard voor de aftrek van hypotheekrente. maar moraal is geen rekensom. Goedkoop Scheefwonen is meer gaan verdienen dan modaal (20% in Flevoland). Die zouden moeten verhuizen naar de vrije sector, maar doen dat niet. Bij Duur Scheefwonen is het inkomen te laag voor de hoge huur en dus is veel huursubsidie nodig (15 %). Die zouden moeten verhuizen naar een goedkopere woning. Ook die blijven zitten. In het rapport hierover ontbreekt Groot Scheefwonen. Dit zijn alleenstaanden in een vijfkamer woning,

ouderen vaak. De huur mag niet boven de huursubsidiegrens komen zolang ze er wonen. Dus blijven ze zitten, met een te lage huur voor dat huis en veel subsidie. Bij verhuizing naar een kleinere woning stijgt de huur van die kleine woning. Veel voordeel hebben ze dus niet. Bovendien strijkt de huursubsidie alles glad. Een te groot inkomen kan ook. Dan komen ze niet in aanmerking voor een kleine sociale huurwoning. Dus blijven ze zitten.
Van de sociale huurders wonen er 40 % scheef: te Duur, te Goedkoop en te Groot en allemaal gesubsidieerd. Schaf de levenslange huurderbescherming van de scheefwoner af, lijkt me. De rechten van de scheefwoner benadelen de wachtlijst mensen. Zo is de rechtstaat niet bedoeld. Dat is de huurders niet te verwijten. Het systeem deugt niet.

"Passend wonen", rapport van Aedes en de Woonbond, november 2015