‘De terugkeer van het algemeen belang’, geschreven door Roel Kuiper *, verhaalt over de drama’s die de privatiseringsgolf (vanaf 1982) ons bezorgd heeft. Ondertussen is de publieke infrastructuur een sloopwijk geworden (PTT, NS, woningcorporaties). Kuiper leidde de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer hierover (2012). De Tweede Kamer onderzoekt nu het gedrocht dat ontstaan is door de verzelfstandiging van de woningcorporaties. In 2002 publiceerde ik een dergelijk betoog over Quango’s (QuasiAutonome NonGovernementele Organisatie). De overeenkomst met het boek van Roel Kuiper is opvallend. http://nicovanduijn.nl/portal/index.php/dokteren-2/173-quangos . De aanleiding in 2000 was Omniworld, een nieuwe prof-voetbalclub die op kosten van de gemeente een voetbalstadion wilde bouwen. Daartoe richtten we de lokale politieke partij Leefbaar Almere op, wonnen de verkiezingen en konden op het nippertje deze Quango ontmantelen. De Floriade in 2022 wordt ook een Quango

door de vermenging van stedenbouw, publieke werken van de A6 en de wereldtentoonstelling. We hebben vóór de Floriade gestemd, maar strakke controle is bitter nodig.

Want de verzelfstandiging van publieke functies is een geloof, geen onderbouwde managementmethode. De feiten laten vaak falen en zelden succes zien. Bij de Floriade is het ingewikkelder. Ik denk dat de tentoonstelling een geheel zelfstandige organisatie moet zijn die desnoods failliet kan gaan zonder schade voor de gemeente. Ik heb geen budget over voor de gevreesde ‘imagoschade’ in dat geval. De bouw van dat wijkje in het Weerwater en de aansluitingen naar de verbrede rijksweg de A6 horen weer een volledige gemeentezaak te zijn. In september staat het rapport over de Floriade op de raadsagenda. Spannend, zeker als je het Quango stuk nog eens leest.

· Roel Kuiper was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsdiensten, bijzonder hoogleraar  reformatorische wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdamlector Samenlevingsvraagstukken aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Gereformeerde Hogeschool en docent politieke en sociale filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij is lid van de Eerste Kamer voor de Christen Unie.

· Kuiper R. De terugkeer van het algemeen belang; privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland. Amsterdam: Van Gennep, 2014. ISBN 9789461642622

· Sandra van Thiel. Quangocratization; trends, causes and consequences. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2000. Tegen dit proefschrift liep ik op toen we Leefbaar Almere aan het opstarten waren. In 2013 heeft deze auteur het boek geschreven ‘Are you being served? Over de opbrengsten van verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Nijmegen: Radboud Universiteit. Roel Kuiper noemt dit boek. 

· Veel denkers hebben aan dit thema bijgedragen, zoals Mark Chavannes de columnist, Herman Tjeenk Willink van de Raad van State en Evelin Tonkens de bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en vele bestuurskundigen; boekenplank 2 en 3 bij het raam dus.