Het weekblad Elsevier heeft gemeentes vergeleken. Almere scoort slecht op de factor Rust & Ruimte’ en op ‘Harmonieus Leefklimaat’. Dit vond ik raar. Het blijkt dat ‘niet zo harmonieus’ te maken heeft met het gevoel dat er veel gekleurde mensen zijn, ergernis over de stinkende barbecue van de buren, en het aantal verkeersdoden. ‘Rust & Ruimte’ is net zo’n allegaartje: bevolkings­dichtheid, zeskamerwoningen, perceeloppervlak per woning, huisoppervlak en files. Daar wordt de beoordeling van bewoners over parkeermogelijkheden doorheen geroerd, niet de cijfers over aantal parkeerplaatsen. Op files doet Almere het natuurlijk slechter dan Dokkum. Die snap ik. Maar beleving van parkeerplaatsen optellen bij perceeloppervlak en bevolkingsdichtheid is een beetje zot. Ze zijn namelijk afhankelijk van elkaar. Bij ‘Harmonieus Leefklimaat’  zijn subjectieve en objectieve gegevens opgeteld en door 20 gedeeld. Subjectief is bijvoorbeeld het oordeel van contact met de buurt, gezelligheid en verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid. Dat zegt vooral wat over je eigen mopper-quotiënt, niet over de buurt. Subjectief

is de ervaren overlast door rommel, hondenpoep, herrie, stank, buren en jongeren. Subjectief is bang zijn voor beroving en of lastig gevallen worden, het gevoel van verkeersveiligheid, het gevoel van verkeershinder en de ervaring dat er zoveel gekleurde mensen in de buurt wonen: de ervaren bevolkingssamenstelling. Objectief is aangiften van allerlei misdrijven, aantal gewonden en doden door verkeer, gemiddeld inkomen en percentage mensen met een uitkering. Dit bijeen geharkt is een betekenisloos ratjetoe. De aparte gegevens zijn niet beschikbaar. Jammer, want dan zouden we de stompzinnigheidsscore kunnen uitrekenen, van dat Onderzoeksbureau Louter. 

Slordig werk. Mijn advies: negeren.

Uitgezocht door Mirjam Boon & Gerhard Dekker, afdeling Statistiek, Gemeente Almere.