Rechts heeft voorrang. Als dat onpraktisch is, dan laat je de ander voorgaan met een vriendelijke handzwaai. Dan heb je geen witte strepen en verkeersborden nodig. In Italië houdt niemand zich aan de verkeersregels. Ze dringen voor, ze wurmen zich door een file heen, of laten de ander even voorgaan. Heel vriendelijk lossen ze dat ter plekke op. Kan dat ook in Nederland, of hebben we teveel hufters? Dat is lastig. De wegen van de stad zijn nu volgeplakt met strepen en borden, om hufters af te remmen. Dat is een beetje raar. Want juist hufters houden zich niet aan strepen en borden. Voor gewone mensen zijn geen borden nodig. Laten we ons beperken tot vijf verkeersregels. Voorrang heb je op de dreven, rotondes, zebrapaden en met een groen stoplicht. Anders heeft rechts voorrang. Meer spelregels zijn er niet nodig. Wel is er goed overzicht op kruisingen nodig en onderlinge vriendelijkheid. Blijft over wat we met die hufters aanvangen, die lui

die door een woonstraatje scheuren waar kinderen spelen. Laten we daartoe de buurtstraten zo kronkelig maken dat ze niet kunnen scheuren in een woonwijk. Laat buurtbewoners betonnen bloembakken bestellen, om op straat te zetten, met de "2/3e van de helft" regel. Als de helft reageert op een enquête en 2/3e is voor, dan wordt die bloembak geplaatst. Wielklem op de auto van die hufter om de hoek? Doen, met de "2/3e van de helft" regel. Hufters de voet dwars zetten helpt namelijk veel beter dan borden en voorlichting. Laten we het eens proberen in een wijkje. Alle verkeersaanwijzingen, verboden en waarschuwingen verwijderen. Laat de buurt het zelf democratisch oplossen, met de "2/3e van de helft" regel.

Ruzie zal er wel van komen. Maar dat geeft niet. Want democratie is het organiseren van onenigheid zodanig dat iedereen even ontevreden is.