De afdelingsmanagers vragen van de teamleiders jaarplannen, winst en kwaliteitsprojecten. De teamleiders leveren dat. Ze maken verslagen, ze vergaderen en ze bewaken begrotingen. Ze sjorren aan hun medewerkers voor productie en projecten. Die 20 verschillende teamleiders met hun 0,1-0,4 fte aanstelling, met kleine en grote afdelingen, met en zonder problemen, die klagen dat ze het te druk hebben. Zet ze bij elkaar en je hoort 100 verschillende problemen. De één kan ze goed aan, maar niemand weet of dat geluk, competentie of luiheid is. De ander tobt met verlies, overformatie of ruzie op de afdeling. Allemaal willen ze meer uren, meer ondersteuning, meer cijfers, meer procedures. Zo wordt er jarenlang vergaderd zonder oplossing. Als die teamleiders nu eens mee stoppen met vragen aan de manager.

Geef die teamleiders een minimum aan aanstelling van 0,1 fte voor lezen, schrijven en vergaderen. Dat kost grote en kleine afdelingen evenveel tijd. De rest van de uren gaan in een urenpot. Ze kunnen elkaar inhuren voor dat personeelsprobleem waar ze zelf te dicht op staan. Die begroting vullen kan de een beter dan de ander. Huur je collega teamleider in. Die urenpot verdelen ze onderling. Spelregels daarvoor zullen niet nodig zijn en anders verzinnen ze die spelregels zelf maar. Onderhandel met elkaar, uitruil van competenties, een soort intern interim-management. Ze helpen elkaar omdat die urenpot van hen allemaal is. Helpen is eigen belang, betaald en wel. Makkelijke bagagedrager types krijgen weinig kans, perfectionisten die niet delegeren maar wel klagen vallen ook door de mand..

Teamleiders hebben geen manager nodig. Hoewel, als de urenpot te klein is, dan wel. Maar dan heeft het management een kwaaie aan ze. Want dan ontmoet het management 20 harde onderhandelaars met één doel. Dat hebben ze ondertussen wel geleerd.

Teamleiders zonder management, flexibele aanstellingen, onderhandelen en een gezamenlijk belang. Wie weet kan de directie bezuinigen op de managers. Die vrijgekomen uren kunnen de teamleiders uitstekend gebruiken, in hun urenpot.