Je weet maar nooit, zo denken mensen. Dat onderzoek kan wel goed wezen, maar misschien ben ik wel een uitzondering op de regel. Of ik heb een zeldzame ziekte waar iedereen overheen kijkt. Dokters denken net zo. Daarom spreken dokters zo graag controles af. De tijd zal het leren. Want wat nu gewoon is kan morgen iets uitzonderlijks blijken. Ze zien veel uitzonderingen op de regel. Die blijven hen bij. Ze wisselen hun uitzonderlijke verhalen uit, om van elkaar te leren. Een paar voorbeelden.

Een vrouw die uitsluitend rechtopstaand gezichtsstoornissen had bleek een verhoogde hersendruk te hebben, van het soort waarvoor geen oorzaak gevonden wordt. Dit is een zeldzame ziekte (0,001%) die gevaarlijk is voor de ogen. Deze mensen hebben allemaal hoofdpijn, op een paar na. Deze mevrouw had geen hoofdpijn, maar wel hoge hersendruk. Ze vertoonde een uitzondering op iets wat op zich zelf al zeldzaam is. Een man had zijn enkel verzwikt. Dit bleef pijn doen. Dat kan. Verzwikte enkels herstellen soms niet helemaal of helemaal niet. Hij bleek een zeldzame bottumor te hebben, één op de miljoen, en bij hem toevallig in zijn verzwikte enkel.

Moeten we nu overal uitzonderingen achter zoeken? Ik denk het niet. Dat doet u op de weg ook niet. Midden op de A6 kan de bliksem uw auto treffen, uitsluitend úw auto. U had via Muiderberg kunnen rijden. Maar dan kunt u bij Muiderberg door de bliksem worden getroffen. Toeval ontloop je niet door om te rijden. Anders was het geen toeval. Zeldzame ziektes ontloop je ook niet. Zeldzame ziektes komen namelijk vaak voor. Apart zijn ze zeldzaam, als groep niet. Hoe we die dan herkennen? Door de gewone ziektes goed te kennen en alert te zijn op de zeldzaamheden. En op de uitzonderingen op de regel.