Algemene overgevoeligheid voor licht hoor je vaak van migraine mensen. De hypergevoeligheid voor schel licht tijdens de migraine aanval is een vast kenmerk bij veel migraine mensen, maar niet van allemaal. Licht als uitlokker voor een migraine aanval kan ook. Het lijkt erop dat bijzondere kleuren, soorten licht en flikkeringen een aanval kunnen uitlokken, maar ik denk dat dit zeldzaam is. Misschien is er nog een vierde relatie tussen licht en migraine. Oorzaak en gevolg kunnen namelijk ook omgekeerd zijn en dan helpt een gekleurde bril niet.

Het is mogelijk dat in de aanloop naar een migraine aanval de gevoeligheid al verhoogd is voor licht, bepaalde kleuren of voor een knipperfrequentie van bijvoorbeeld 50Hz/s. Dan is het licht dat je beschouwt als de uitlokker van de aanval geen uitlokker, maar een aankondiging. Vermoedelijk geldt zoiets ook voor voedingsmiddelen. Dit zijn de zogenaamde prodromen, een halve dag tot twee dagen voor de aanval. Zo’n prodroom kan zijn dat je trek hebt in chocolade (of prikkelbaarheid, opruimwoede, trek in augurken). Na het chocolade eten komt dan de migraine aanval, niet door de chocolade. Misschien werkt dit bij verkeerd en schel licht ook zo. Dit zal allemaal per mens verschillen. Het is uit te proberen. Verzin een experiment met jezelf, stel jezelf herhaaldelijk bloot aan de uitlokker en daarna een lange periode niet. Registreer dit goed. Geheel wetenschappelijk is dit niet. Maar oorzaak en gevolg omdraaien is dat ook niet. Erna is niet vanzelfsprekend erdoor.