De Jeugdzorg reorganisatie is op wensdenken gebaseerd, op ongetoetste opvattingen.  Daarom wordt het een chaos. Dit is ernstig, want het gaat om een paar miljard euro en grote kinderbelangen, kindersterfte bijvoorbeeld *. Twee van die ongetoetste opvattingen luiden “Preventie voorkomt behandeling, dat is beter en goedkoper". En: "Eerste-, tweede- en derdelijns-verwijssysteem werkt niet, het beetje-welzijn-beetje-zorg model werkt goed". Beide zijn wilde ideeën zonder bewijsvoering. Preventie spoort meer problemen op, roept meer vragen op, leidt tot meer dure diagnostiek en verhoogt het aantal ingrepen in gezinnen. Het is niet logisch dat preventie tot minder zorg leidt, integendeel. In ieder geval is het nooit aangetoond, Preventie leidt misschien tot meer kwaliteit, maar dat gaat veel kosten, heel veel. Dan een blinde vlek van de beleidsmakers. 

Bij psychische problemen bij kinderen is diagnostiek nodig. Als verwijzer heb je geen idee waar gedragsstoornissen vandaan komen. Misschien is het een kindstoornis, misschien een gezinsprobleem. Denk aan de talloze vragen naar ADHD, leerstoornissen, autisme, niet goed functioneren op school, eetstoornissen en psychotrauma's. Daar kom je pas achter met diagnostiek. Nergens is ruimte en financiering georganiseerd voor diagnostiek. Die diagnostiek is tijdrovend. Bovendien zullen die wijkteams met hun Integrale Eigen Kracht ideologie alleen maar meer gaan verwijzen. Dit gebeurt zeker nu het hele bureau Jeugdzorg is wegbezuinigd op de Voogdij en jeugdreclassering na. Hoe meer overleg in de wijk, hoe meer vragen over het kind. Ik verwacht dat kinderpsychiaters en kinderpsychologen overspoeld worden met die vragen. Al krap bezet zullen ze het met 30% minder mensen moeten doen, meer papierwerk, minder zekerheid. Langere wachtlijsten, onzekere vergoeding. Velen zullen het vak verlaten als ze de hele wantrouwende en bezuinigende bureaucratie over zich heen krijgen.

Elk te ingewikkeld systeem heeft ontsnappingen. Ik verwacht in dit geval dat de kinderartsen allemaal kinderpsychologen in dienst gaan nemen. Want dan wordt het misschien wel betaald, door de zorgverzekering en niet door de gemeente. Dit is nu ook al zo en zal toenemen. Aansluitend zullen de kinderartsen gekort worden, omdat ze het budget overschrijden, nu door de zorgverzekeraars en die kunnen dat heel goed.

Ik hoop dat deze onbekookte stelselwijziging heel gauw tot chaos leidt. We gaan voor dramatische wachtlijsten zorgen. Dat leidt tot maanden wachttijd voor het incestslachtoffertje en de suïcidale 16-jarige. Vervolgens een paar dramatische incidenten, waarover vragen in de Tweede Kamer. Dan kunnen we dit gauw weer terugdraaien en op een normale manier gaan bezuinigen.

·         Per jaar 45 overleden jongelui door zelfmoord, 32 kinderen door kanker

·         http://m.youtube.com/watch?v=alW2K4aiMbU&feature=youtu.be&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DalW2K4aiMbU%26feature%3Dyoutu.be